Cell Signaling Technology 2180 Ku80 (C48E7) Rabbit mAb


Product Code Product Name Size Price
2180P Ku80 (C48E7) Rabbit mAb 40 µl (4 western blots) Login or Register
2180S Ku80 (C48E7) Rabbit mAb 100 µl (10 western blots) Login or Register