Cell Signaling Technology 2180 Ku80 (C48E7) Rabbit mAb

Product Code Product Name Size Price
2180T Ku80 (C48E7) Rabbit mAb 20 µl (2 western blots) Login or Register
2180S Ku80 (C48E7) Rabbit mAb 100 µl (10 western blots) Login or Register